ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER

Nasz newsletter łączy w sobie różne informacje np. o naszej działalności, ale też o naszych ofertach marketingowych i handlowych. Dlatego, żebyśmy mogli Ci go wysyłać będziemy musieli Cię prosić o wyrażenie zgód, które znajdziesz poniżej. Zgody te można jednak w każdym czasie łatwo wycofać. W przypadku braku Twoich zgód newsletter nie będzie mógł być wysłany.

Adres email *
Nazwa firmy *

Zgadzam się na to, aby firma Thermo Cars Chłodnictwo Transportowe Grzegorz Wardęga

posługiwała się moimi danymi osobowymi w celach marketingowych

;

I accept the Terms and Conditions.

Zgadzam się na to, aby firma Thermo Cars Chłodnictwo Transportowe Grzegorz Wardęga

przesyłała mi na podany przeze mnie w formularzu adres e-mail newslettera firmowego

;

I accept the Terms and Conditions.

Należy zaznaczyć obie zgody, aby dopisać się do bazy newslettera.

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Thermo Cars Chłodnictwo Transportowe Grzegorz Wardęga z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37 (dalej: my).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Thermo Cars ul. Wołczyńska 37; 60-003 Poznań
 • przez e-mail: biuro@thermocars.pl
 • telefonicznie: +48 61 651 72 75

1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

a.Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu:         

 • wysyłania newslettera firmowego

2. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu, aż wypiszesz się z otrzymywania naszego newslettera.

3. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe administratora danych powyżej).

Pamiętaj też, że masz: 

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.